Asia Cieśniewska


JOANNA CIEŚNIEWSKA 
Od roku 2000 pracuję w Teresińskim Ośrodku Kultury jako instruktor muzyki. Wcześniej pracowałam w szkole podstawowej jako nauczyciel. 


Wstępnie w TOKu uczyłam grać na fortepianie jednak z czasem stworzyłam sekcję wokalną, która z roku na rok cieszyła się coraz większym zainteresowaniem. W tej chwili sekcja ta jest największa pod względem liczebności uczestników.

Preferuję i prowadzę zajęcia grupowe oraz w systemie warsztatowym. Moim "konikiem" jest praca nad koncertem czy spektaklem muzycznym. Ta forma pracy w moim przypadku sprawdza się najlepiej.

Nie lubię zawodów i konkursów, nie jeżdżę na festiwale, nie promuję konkurencji i rywalizacji.

W moim mniemaniu śpiewanie nie jest dyscypliną sportową i nie można jej oceniać. Wyniki nie są wymierne, za to wspólne śpiewanie i kształcenie ma już jak najbardziej wymierne korzyści dla zdrowia, samopoczucia i budowania własnej wartości. I tego się trzymam w swojej pracy.