Inspektor ochrony danych osobowychFunkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w Teresińskim Ośrodku Kultury
pełni Pani Aneta Porębska.


Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres e-mail: 

ido.gminy@teresin.pl