Ognisko Muzyczne


Początki Gminnego Ośrodka Kultury to praca u podstaw. Powołano go do życia w celu uartystyczniania dzieci i młodzieży.Prowadzono zajęcia plastyczne i muzyczne. Gdy okazało się, że w Gminie wiele dzieci ma zdolności muzyczne i chęć grania na różnych instrumentach, ówczesny wójt gminy Andrzej Guzik sprowadził do Teresina Bernarda Pacholskiego.

Bernard założył Ognisko Muzyczne przy Gminnym Ośrodku Kultury. Ognisko miało swój statut i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Absolwenci otrzymywali zaświadczenia, a edukacja oparta była na programie Szkoły Muzycznej I-go stopnia. Dwa razy w roku organizowane były koncerty Ogniska, na których uczestnicy dawali swoisty popis umiejętności gry na instrumentach.
Dzieci i młodzież kształciły się w grze na fortepianie, akordeonie, gitarze, perkusji, instrumentach dętych.

Wielu uczniów naszego Ogniska dostało się do szkół muzycznych, które skończyli i są czynnymi muzykami. Niektórzy dostali się do Akademii Muzycznych i w chwili obecnej grają ze sławami muzyki jazzowej czy rozrywkowej.

Kadrę Ogniska przez te wszystkie lata tworzyli m.in.: Bernard Pacholski, Eugeniusz Kaźmierczak, Renata Pacholska, Artur Maciejewski, Andrzej Kopa, Klara Zawadzka, Paweł Dałkiewicz, Joanna Cieśniewska (Kwiatkowska), Bartek Figut.

W roku 2005 ogniska muzyczne działające przy domach kultury musiały się rozwiązać i my musieliśmy swoje zamknąć. Jednak zdecydowana większość dzieci chciała się kształcić dalej więc stworzono dla nich sekcję instrumentalną, aby dalej mogły pogłębiać swój warsztat. Część kadry została w TOKu również. Odszedł Bernard Pacholski a nam pozostają zdjęcia i przemiłe wspomnienia.