Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek


XIX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

„NASZE WIECZNE KOLĘDOWANIE”  - NIEPOKALANÓW 2019

 

REGULAMIN

 

ORGANIZATORZY:

 

- Teresiński Ośrodek Kultury;

 

GOSPODARZ:

 

- Klasztor oo. Franciszkanów w Niepokalanowie;

 

CEL FESTIWALU:

 

- Prezentacja tradycyjnych kolęd i pastorałek, poszukiwanie nowych aranżacji i pomysłów twórczych;

- Prezentacja nowych, autorskich pastorałek i pieśni bożonarodzeniowych w ciekawych aranżacjach, promowanie ich wysokiego poziomu artystycznego;

- Prezentacja i promocja regionalnych kolęd i pastorałek, kultury i tradycji ludowej różnych regionów Polski, Polonii oraz gości zagranicznych;

- Propagowanie wspólnego muzykowania i kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych;

 

MIEJSCE I CZAS:

 

- Festiwal odbywa się 18-20  stycznia 2019r. w Sali Św. Bonawentury w Niepokalanowie.

 

 

PIĄTEK:                   18 stycznia 2019r. – Teresiński Ośrodek Kultury, Sala Św. Bonawentury

                        16.00 – 20.00 – Konsultacje wokalne z jurorką Magdą Ptaszyńską (TOK), próby mikrofonowe (sala Św. Bonawentury)

 

SOBOTA:                  19 stycznia 2019r. - Sala Św. Bonawentury

                          8.00 – 10.30 - Próby Mikrofonowe

11.00 – 13.30 - Przesłuchania konkursowe cz. I

                        13.30 – 14.30 – Przerwa (w czasie przerwy NIE MA PRÓB)

                        14.30 – 18.00 - Przesłuchania konkursowe cz. II

 

NIEDZIELA:                        20 stycznia 2019r. – Sala Św. Bonawentury

                        7.00 – 13.00 - Kolędy w czasie Mszy w wykonaniu uczestników Festiwalu -                                           Bazylika

                        14.30 – 15.30 - WIELKI FINAŁSala Św. Bonawentury

                        - werdykt jury

                        - wręczenie nagród

                        - koncert laureatów XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek


KLAUZULA INFORMACYJNA:

Informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury, z którym można się skontaktować w formie

-        pisemnej pod adresem: Aleja XX - lecia 32, 96-515 Teresin, lub

-        elektronicznie pod adresem e-mail: kulturysci@tok.art.pl

 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: ido.gminy@teresin.pl;
 2. Teresiński Ośrodek Kultury (dalej „Organizator”) przetwarza dane osobowe uczestników oraz osób zgłaszających uczestników do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek (zwanego dalej „Festiwalem”). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Festiwalu. Konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości zakwalifikowana do udziału w Festiwalu.
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Teresińskim Ośrodkiem Kultury przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Teresińskiego Ośrodka Kultury.

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane od chwili ich pozyskania przez czas, jaki jest niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i jego promocji.
 3. Ma Pani/Pan prawo dostępu swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 4. Ma Pani/ Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w zakresie  ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.

 

OPŁATY:

 

- Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest wpłata wpisowego w wysokości 10 zł od osoby. Obowiązuje tylko uczestników Festiwalu (wykonawców występujących na scenie). Wpłaty dokonujemy w biurze organizacyjnym, na miejscu Festiwalu. Nieuregulowanie wpisowego może skutkować nie wypłaceniem ewentualnej nagrody.

 

NOCLEGI I POSIŁKI:

 

Wszelkie informacje na temat noclegów i posiłków dostępne są w INFORMACJI KLASZTORU w Niepokalanowie pod numerem telefonu: 046 864 21 31, bądź na stronie internetowej pod adresem: http://www.niepokalanow.pl/domy-rekolekcyjne,14

Wszelkie rozliczenia następują w klasztorze. Rezerwacji prosimy dokonywać do 10 stycznia, zaraz po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych uczestników.

 

WYMAGANIA KONKURSOWE:

 

- Do konkursu zapraszamy wszystkich zainteresowanych bez względu na wiek. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia i oświadczenia wraz
z nagraniem min. jednej kolędy na płycie CD lub DVD lub mailowo z plikiem
w formacie mp3.
Im lepsza jakość nagrania tym lepiej, ale nie dyskwalifikujemy żadnego nagrania. Prosimy pamiętać, aby demo było adekwatne do występu na Festiwalu. Płyty DEMO przechodzą na własność organizatora.

- Zapraszamy solistów, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, wykonawców ludowych (w strojach regionalnych, śpiewających gwarą) oraz schole, z wyłączeniem chórów powyżej 20 osób. Akompaniator bądź dyrygent również jest Wykonawcą.

- Każdy uczestnik prezentuje dwie kolędy, pastorałki lub piosenki bożonarodzeniowe ze szczególnym uwzględnieniem nowych aranżacji, autorskich tekstów i muzyki oraz ujętej w tym tradycji. Dopuszczalne jest wykonanie jednego utworu w języku obcym.

- Akompaniament zapewnia wykonawca. Dozwolone są wszelkie rodzaje akompaniamentu
i półplaybacki. Preferowany akompaniament „na żywo”. Pełne playbacki będą dyskwalifikować wykonawcę.

- Jeśli Wykonawca posiada akompaniament na płycie CD, bardzo prosimy, aby oba utwory nagrane były na jednej płycie w kolejności wykonania.!!!!!! Nagranie akompaniamentu powinno być na płycie CD w formacie AUDIO lub mp3!!! Dopuszczalne jest posiadanie podkładów na pendrivie, ale muszą one być zapisane jako jedyne na tym nośniku.

- Osoba występująca jako solista nie może występować jako członek innego zespołu.

- W Festiwalu nie mogą brać udziału wykonawcy, którzy w poprzednim Festiwalu czyli
w roku 2018 otrzymali Nagrodę Główną bądź nagrodę GRAND PRIX.

 

ZGŁOSZENIA:

 

- NAGRANIE oraz wypełnioną czytelnie kartę zgłoszenia i oświadczenie  (do pobrania u dołu strony) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2019r. Zgłoszenia po tym terminie nie zostaną przyjęte, o czym zgłaszający zostanie powiadomiony w ciągu 3 dni.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą pocztową (musi dojść do 4 stycznia, tu nie obowiązuje zasada stempla pocztowego)  i elektroniczną na adres mailowy: asia@tok.art.pl.

Prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk w karcie.  Za wiek uczestników przyjmuje się rok urodzenia niezależnie od miesiąca (art. kwiecień 2000 r. – wpisujemy – 19 lat).

Dnia 6 stycznia 2019r. od rana na stronie internetowej będzie dostępna lista zakwalifikowanych wykonawców, a kolejność ich prezentacji w dniu 19 stycznia będzie dostępna dzień później. Każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma również telefon bądź maila z zaproszeniem na Festiwal.

 

Joanna Cieśniewska tel. 693 946 311

Mail: asia@tok.art.pl

Teresiński Ośrodek Kultury Al. XX-lecia 32, 96-515 Teresin

 

KONSULTACJE WOKALNE

 

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, proponujemy wszystkim uczestnikom konsultacje wokalne z jurorką, Magdaleną Ptaszyńską. Konsultacje odbędą się w piątek, 18 stycznia 2019r. w Teresińskim Ośrodku Kultury. Chętnych proszę o wypełnienie odpowiedniej rubryki na karcie zgłoszenia. Wstępnie konsultacje odbędą się w godz. 16.00-20.00, ale godziny mogą ulec zmianie,  w zależności od liczby chętnych.

 

PRÓBY MIKROFONOWE


Piątek – 18 stycznia – od godz. 16.00 do 20.00

Sobota – 19 stycznia – od godz. 8.00 do 10.30

UWAGA!!!

Przez próbę mikrofonową Organizator rozumie wykonanie paru taktów piosenki, co służyć ma JEDYNIE konfiguracji systemu nagłośnieniowego.

Organizator nie wyobraża sobie, aby zespół wokalno-instrumentalny nie odbył próby mikrofonowej, więc wszystkie tego typu zespoły prosimy o uwzględnienie tego w swoich planach.

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 

- Sprzęt nagłaśniający w tym 10 mikrofonów wokalowych oraz 8 instrumentalnych, pianino elektroniczne ROLAND HP1, perkusję, odtwarzacz CD, wzmacniacz gitarowy i basowy, po wcześniejszym uzgodnieniu, i próby mikrofonowe;

- Przychylne, profesjonalne jury w składzie: Magdalena Ptaszyńska, Krystyna Majksner-Krzywicka, Wiktor Tatarek, Paweł Kos-Nowicki

- Nagrody, wyróżnienia finansowe i rzeczowe, dyplomy; Pula nagród wynosi 8.000 zł.

- Jury może przyznać nagrodę GRAND PRIX;

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Wszelkie spory rozstrzygają organizatorzy.

Wszelkich informacji udziela szef artystyczny festiwalu:

Joanna Cieśniewska

tel. 693 946 311.

Mail: asia@tok.art.pl

Nasz adres:

Teresiński Ośrodek Kultury

Al. XX-lecia 32

96-515 Teresin

tel./fax 0 46 861 38 81

kulturysci@tok.art.pl www.tok.esochaczew.pl


ofkip-karta-zgloszenia-2019rodo.doc

**********************************************

Protokół z XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

"NASZE WIECZNE KOLĘDOWANIE" 

w Niepokalanowie


W dniu 27 stycznia 2018 r., jury w składzie:


Magda Ptaszyńska

Krystyna Majksner-Krzywicka

Wiktor Tatarek

Janusz Frychel


po wysłuchaniu 59 wykonawców postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


NAGROGA GŁÓWNA – TERCET WOKALNY z Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie


NAGRODA GŁÓWNA – ŚWIĘTE KWIATY FASOLI z Żyrardowa


NAGRODA GŁÓWNA – AGATA CIESIELSKA z Łowicza


NAGRODA GŁÓWNA – KLAUDIA BOREJKO ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie


NAGRODA GŁÓWNA – poŁOWICZni z ŁowiczaWYRÓŻNIENIA:


Aleksandra Czaplicka – Grajewskie Centrum Kultury

Agnieszka Letniowska – Studio Piosenki i Tańca FART w Bielawie

Lidia Dytrych – Jeziora-Nowina

Ula Zubek – TRELE MORELE Punkt Kultury w Warszawie

Weronika Zapolnik – Centrum Artystyczne Elizy Sacharczuk w Białymstoku

Od dzwonka do Dzwonka – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie

Hania Sztachańska – Rokietnica

Eryk Waszczuk – PSM I stopnia w Międzyrzecu Podlaskim

Bartłomiejczyki – Gmina Sulejów

Zuzanna Gołąb – Teresin

Helenka, Jaś i Natalka Kalinowscy – Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach

Weronika Migda - Sochaczew

*****************************************************

LISTA WYKONAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO XVIII OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK "NASZE WIECZNE KOLĘDOWANIE" w NIEPOKALANOWIE

Lista wykonawców jest ALFABETYCZNA. Dnia 16 stycznia wieczorem będzie dostępna kolejność występów. Bardzo proszę o odebranie maili, które zostały wysłane do zakwalifikowanych. 

1.      Agata Ciesielska – Łowicz 

2.      Agata Juszczak – Zduńska Wola

3.      Agata Wolff – Łowicz

4.      Agnieszka Letniowska – Bielawa

5.      Aleksandra Czaplicka – Grajewo

6.      Aleksandra Cząstkiewicz – Biłgoraj

7.      Anna Kowalewska – Kutno

8.       Anna Orczyk – Brody

9.      Antoni Marzec – Kutno

10.  Bartosz Stopiński – Warszawa

11.  Chór Parafii pw. Wszystkich Świętych – Sobienie Jeziory

12.  Eryk Waszczuk – Międzyrzec Podlaski

13.  Ewelina Woźniak – Bielawa

14.  Gabriela Kurzac - Warszawa

15.  Gabriela Zalewska – Warszawa

16.  Hania Sztachańska – Rokietnica

17.  Hanna Redo – Gdynia

18.  Helenka, Jaś i Natalka Kalinowscy – Dobrzejewice

19.  Jagoda Rataj – Katowice

20.  Julia Florczak i Gabriela Stasiak – Warszawa

21.  Julia Kołodziejak - Teresin

22.  Julia Markowska

23.  Julia Sankowska – Pruszków

24.  Julia Walaszczyk – Nowa Brzeźnica

25.  Justyna Gałaszewska – Sulejówek

26.  Kacper Kita – Kutno

27.  Klaudia Borejko – Łuków

28.  Lidia Dytrych – Jeziora-Nowina

29.  Maja Fijałkowska – Ciechanów

30.  Marcelina Więsek – Ludwików

31.  Marta Miller – Brody

32.  Mateusz Subocz – Bielawa

33.  Mateusz Warzywoda – Głowno

34.  Natalia Ochmańska – Kłobuck

35.  Natalia Styczeń – Niepołomice

36.  Oliwia Matyska – Teresin

37.  Oliwia Stobiecka – Nowa Brzeźnica

38.  Patrycja Jakubiak – Domaniewice

39.  Paulina Serwatka – Zakroczym

40.  Paulina Tarasińska – Kielce

41.  Paweł Szymański – Aleksandrów Łódzki

42.  Schola Parafii Podwyższenia Krzyża – Moszczenica

43.  Simona Siodlaczek – Kędzierzyn Koźle

44.  Tercet Wokalny MDK – Kutno

45.  Ula Zubek – Warszawa

46.  Weronika Migda – Sochaczew

47.  Weronika Zapolnik – Białystok

48.  Zespół ARABESKA 2 – Leszno

49.  Zespół BARTŁOMIEJCZYKI – Sulejów

50.  Zespół BEZ CIENIA CISZY – Warka

51.  Zespół ludowy CISOWNIK – Cisownik

52.  Zespół ludowy GRABICZANIE – Grabica

53.  Zespół ludowy połowiczni – Łowicz

54.  Zespół ludowy RYBIANIE – Raszyn

55.  Zespół ludowy WISKITKI – Wiskitki

56.  Zespół OD DZWONKA DO DZWONKA – Niesułków

57.  Zespół Pieśni Ludowej KIERNOZIANIE – Kiernozia

58.  Zespół RELING – Gdynia

59.  Zespół SENIORKI – Raszyn

60.  Zespół ŚWIĘTE KWIATY FASOLI – Żyrardów

61.  Zespół WARM THOUGHTS – Łowicz

62.  Zespół WITHOUT – Żyrardów

63.  Zuzanna Gołąb – Teresin

64.  Zuzanna Krupa – Siemianowice Śląskie

65.  Zuzanna Rosa – Kraków 

**************************************************************************

XVIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

„NASZE WIECZNE KOLĘDOWANIE”  - NIEPOKALANÓW 2018

 

REGULAMIN

 

ORGANIZATORZY:

 

- Teresiński Ośrodek Kultury;

 

GOSPODARZ:

 

- Klasztor oo. Franciszkanów w Niepokalanowie;

 

CEL FESTIWALU:

 

- Prezentacja tradycyjnych kolęd i pastorałek, poszukiwanie nowych aranżacji i pomysłów twórczych;

- Prezentacja nowych, autorskich pastorałek i pieśni bożonarodzeniowych w ciekawych aranżacjach, promowanie ich wysokiego poziomu artystycznego;

- Prezentacja i promocja regionalnych kolęd i pastorałek, kultury i tradycji ludowej różnych regionów Polski, Polonii oraz gości zagranicznych;

- Propagowanie wspólnego muzykowania i kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych;

- Propagowanie kolęd patriotycznych;

 

MIEJSCE I CZAS:

 

- Festiwal odbywa się 26-28  stycznia 2018r. w Sali Św. Bonawentury w Niepokalanowie.

 

 

PIĄTEK:                   26 stycznia 2018r. – Teresiński Ośrodek Kultury, Sala Św. Bonawentury

                        16.00 – 20.00 – Konsultacje wokalne z jurorką Magdą Ptaszyńską (TOK), próby mikrofonowe (sala Św. Bonawentury)

 

SOBOTA:                  27 stycznia 2018r. - Sala Św. Bonawentury

                          8.00 – 10.30 - Próby Mikrofonowe

11.00 – 13.30 - Przesłuchania konkursowe cz. I

                        13.30 – 14.30 – Przerwa (w czasie przerwy NIE MA PRÓB)

                        14.30 – 18.00 - Przesłuchania konkursowe cz. II

 

NIEDZIELA:             28 stycznia 2018r. – Sala Św. Bonawentury

                        7.00 – 13.00 - Kolędy w czasie Mszy w wykonaniu uczestników Festiwalu -                                           Bazylika

                        14.30 – 15.30 - WIELKI FINAŁSala Św. Bonawentury

                        - werdykt jury

                        - wręczenie nagród

                        - koncert laureatów XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

 

 


 OPŁATY:

 

- Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest wpłata wpisowego w wysokości 10 zł. od osoby. Obowiązuje tylko uczestników Festiwalu (wykonawców występujących na scenie). Wpłaty dokonujemy w biurze organizacyjnym, na miejscu Festiwalu. Nieuregulowanie wpisowego może skutkować nie wypłaceniem ewentualnej nagrody.

 

 NOCLEGI I POSIŁKI:

 

Wszelkie informacje na temat noclegów i posiłków dostępne są w INFORMACJI KLASZTORU w Niepokalanowie pod numerem telefonu: 046 864 21 31, bądź na stronie internetowej pod adresem: http://www.niepokalanow.pl/domy-rekolekcyjne,14

Wszelkie rozliczenia następują w klasztorze. Rezerwacji prosimy dokonywać 16 i 17 stycznia, zaraz po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych uczestników.

 

 WYMAGANIA KONKURSOWE:

 

- Do konkursu zapraszamy wszystkich zainteresowanych bez względu na wiek. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z nagraniem min. jednej kolędy na płycie CD lub DVD lub mailowo z plikiem w formacie mp3 (nagranie NIE DOTYCZY ZESPOŁÓW LUDOWYCH). Im lepsza jakość nagrania tym lepiej, ale nie dyskwalifikujemy żadnego nagrania. Prosimy pamiętać, aby demo było adekwatne do występu na Festiwalu. Płyty DEMO przechodzą na własność organizatora.

- Zapraszamy solistów, zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne, wykonawców ludowych (w strojach regionalnych, śpiewających gwarą) oraz schole, z wyłączeniem chórów powyżej 20 osób. Akompaniator bądź dyrygent również jest Wykonawcą.

- Każdy uczestnik prezentuje dwie kolędy, pastorałki lub piosenki bożonarodzeniowe ze szczególnym uwzględnieniem nowych aranżacji, autorskich tekstów i muzyki oraz ujętej w tym tradycji. Dopuszczalne jest wykonanie jednego utworu w języku obcym.

- Akompaniament zapewnia wykonawca. Dozwolone są wszelkie rodzaje akompaniamentu i półplaybacki. Preferowany akompaniament na żywo. Pełne playbacki będą dyskwalifikować wykonawcę.

- Jeśli Wykonawca posiada akompaniament na płycie CD, bardzo prosimy, aby oba utwory nagrane były na jednej płycie w kolejności wykonania.!!!!!! Nagranie akompaniamentu powinno być na płycie CD w formacie AUDIO lub mp3!!! Dopuszczalne jest posiadanie podkładów na pendrivie ale muszą one być zapisane jako jedyne na tym nośniku.

- Osoba występująca jako solista nie może występować jako członek innego zespołu.

- W Festiwalu nie mogą brać udziału wykonawcy, którzy w siedemnastoletniej historii Festiwalu otrzymali Nagrodę Główną bądź nagrodę GRAND PRIX.


 ZGŁOSZENIA:

 

- NAGRANIE oraz wypełnioną czytelnie kartę zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2018r. Zgłoszenia po tym terminie nie zostaną przyjęte, o czym zgłaszający zostanie powiadomiony w ciągu 3 dni.

Zgłoszenia przyjmujemy drogą pocztową (musi dojść do 11 stycznia, tu nie obowiązuje zasada stempla pocztowego)  i elektroniczną. Prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk w karcie. Za wiek uczestników przyjmuje się rok urodzenia niezależnie od miesiąca. (np. kwiecień 2000 r. – wpisujemy – 18 lat). Karta zgłoszenia do pobrania na końcu strony.

Dnia 15 stycznia 2017r. od rana na stronie internetowej będzie dostępna lista zakwalifikowanych wykonawców, a kolejność ich prezentacji w dniu 27 stycznia będzie dostępna dzień później. Każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma również telefon bądź maila z zaproszeniem na Festiwal.

Joanna Cieśniewska

tel. 693 946 311.

Mail: asiac0607@gmail.com

Teresiński Ośrodek Kultury

Al. XX-lecia 32

96-515 Teresin

 

KONSULTACJE WOKALNE

 

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, proponujemy wszystkim uczestnikom konsultacje wokalne z jurorką, Magdaleną Ptaszyńską. Konsultacje odbędą się w piątek, 26 stycznia 2018r. w Teresińskim Ośrodku Kultury. Chętnych proszę o wypełnienie odpowiedniej rubryki na karcie zgłoszenia. Wstępnie konsultacje odbędą się w godz. 16.00-20.00, ale godziny mogą ulec zmianie,  w zależności od liczby chętnych.

 

PRÓBY MIKROFONOWE

 

Piątek – 26 stycznia - od godz. 16.00 do 20.00

Sobota – 27 stycznia - od godz. 8.00 do 10.30

UWAGA!!!

Przez próbę mikrofonową Organizator rozumie wykonanie paru taktów piosenki, co służyć ma JEDYNIE konfiguracji systemu nagłośnieniowego.

Organizator nie wyobraża sobie, aby zespół wokalno-instrumentalny nie odbył próby mikrofonowej, więc wszystkie tego typu zespoły prosimy o uwzględnienie tego w swoich planach.

 

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 

- Sprzęt nagłaśniający w tym 10 mikrofonów wokalowych oraz 8 instrumentalnych, pianino elektroniczne ROLAND HP1, perkusję, odtwarzacz CD, wzmacniacz gitarowy i basowy, po wcześniejszym uzgodnieniu, i próby mikrofonowe;

- Przychylne, profesjonalne jury w składzie: Magdalena Ptaszyńska, Wiktor Tatarek, Janusz Frychel;

- Nagrody, wyróżnienia finansowe i rzeczowe, dyplomy; Pula nagród wynosi 12.000 zł.

- Jury może przyznać nagrodę GRAND PRIX;


 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

Wszelkie spory rozstrzygają organizatorzy.

Wszelkich informacji udziela szef artystyczny festiwalu:

Joanna Cieśniewska

tel. 693 946 311.

Mail: asiac0607@gmail.com

 

Nasz adres:

Teresiński Ośrodek Kultury

Al. XX-lecia 32

96-515 Teresin

tel./fax 0 46 861 38 81

www.tok.esochaczew.pl

kulturysci@tok.art.pl

**************************

karta-zgloszenia-2018.doc ofkip-regulamin-2018.doc