Zajęcia Twórcze dla Najmłodszych


Zajęcia Twórcze dla Najmłodszych
to propozycja skierowana do dzieci w wieku 4-6 lat oraz dla dzieci z klas 0-III Szkół Podstawowych. Odbywają się raz w tygodniu przez 1 h. w dwóch grupach 10-osobowych.

Celem tych zajęć jest uwrażliwianie dzieci na wszelkie dziedziny sztuki. Priorytetem jest proces twórczy. Dzieci lubią działać, wymieniać się doświadczeniami, umiejętnościami, obserwacjami. U nas mają taką możliwość. Zajęcia Twórcze to swego rodzaju forma upowszechniania sztuki i kultury wśród najmłodszych. Dzieci poznają tajniki muzyki, tańca, plastyki, teatru, filmu i literatury. Przygotowujemy ich tym samym do uczestnictwa w kulturze i sztuce nie tylko jako twórców ale jako potencjalnych odbiorców, dbając o dobry smak i gust.

Zajęcia twórcze to także odnajdywanie radości w spotykaniu się w gronie znajomych, tworzenia we wspólnocie, szanowanie drugiego człowieka i jego często odmiennych pomysłów. To także nauka patrzenia i słuchania, odnajdywania w życiu piękna i dobra.

Zapraszamy więc do TOKu, dzieciaczki w wieku 4,5,6 latek.

Zajęcia prowadzi
Karolina Krukowska.